لینک ها 
ردیفعنوانصاحب اثردانلودنوع
1* شبهه «ابن کثير» در مورد آيه ذوي القربي و بخشش فدک به حضرت زهرا (سلام الله عليها)حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
2* گفتگوي صريح و بي پرده حضرت زهرا (سلام الله عليها) با ابوبکر، پيرامون فدک!حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
3اثبات «غصب فدک» از منابع اهل سنت!حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
4بررسي صحت روايت پشيماني ابو بکر از آتش زدن خانه وحيحسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
5پاسخ به شبهه «ابن کثير» در خصوص «مسئله فدک»حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
6تهديد عمر به آتش زدن خانه وحي و پشيماني ابو بکر از آنحسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
7چرا پيامبر اکرم، «فدک» را فقط به حضرت زهرا بخشيد!؟حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
8چرائي عدم قبول شهادت اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) در داستان فدک!حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
9حديث «علي مع الحق» ، شاهدي بر صداقت اميرالمؤمنين در قضيه «فدک»حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
10شيوه هاي مطالبه فدک توسط حضرت زهرا (سلام الله عليها)حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
11غضب حضرت زهرا (سلام الله عليها) و عدم قبول شاهدانش در داستان فدک!حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
12فدکحسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
13مباحث پنجگانه اساسي و ريشه اي پيرامون «فدک»!حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9
14مباحثي پيرامون شبهاتي بر ماجراي فدک حضرت زهرا (سلام الله عليها)حسيني قزويني سيدمحمدdownload-disicon-9