زائر سرا و حسينيه خراسانيها در کربلا معلي

آدرس اینترنتی: http://www.khorasanihakarbala.com

زبان ها: عربی، فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: تاريخچه حسينيه، متوليان ،‌خدمات حسينيه در طول ايام سال،‌ خدمات ويژه در ايام اربعين...