حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد علي آل هاشم

آدرس اینترنتی: http://www.ale-hashem.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: زندگي نامع،‌جلسات اخلاق،‌مشروح خطبه ها،‌صوت خطبه ها ،‌مناجات، گزارش تصويري،‌اخبار،‌پيام ها