حسينيه و موسسه امام جعفر صادق عليه سلام

آدرس اینترنتی: http://www.hejas.ir

زبان ها: فارسی

پست الکترونیک:

کشور: ایران

چکیده: تاريخچه حسينيه، گالري تصاوير، برنامه ها، اخبار و اطلاعيه ها، تماس با ما