نماينده ولي فقيه در پاکستان

آدرس اینترنتی: http://www.numainda-e-rehbar.com.pk

زبان ها: اردو

پست الکترونیک:

کشور: پاکستان

چکیده: سخنراني و مناسبت ها، سمينارها، رخدادها